2015-04-27

Nätneutralitet och sårbarhet

Dagens Nyheter skriver idag om ett tidigare beslut i EU-parlamentet att nätet skall vara neutral och all trafik skall behandlas lika. EU:s ministerråd går emot detta beslut och vill att "speciella tjänster" skall prioriteras såsom självkörande bilar och medicinska tjänster.
Men öppnas denna möjlighet till prioritering kommer också värdering av tjänster och dess samhällsnytta att behöva göras. Här kommer förmodligen kommersiella aktörer arbeta för att deras tjänster får prioritet och därmed bli mer kommersiellt attraktiva. Är självkörande bilar ett samhällsintresse eller ett affärsintresse?
Men en annan risk med prioritering är säkerheten i de tjänster som prioriteras. Bygger dessa på att de ges bättre prestanda och svarstider i nätet så är de sårbara. Nätverksaktörerna kan bara garantera en viss del av den tillgängliga kapaciteten. Men är nätet inte tillgängligt p.g.a. tillfälliga fel får inte inte heller de prioriterad tjänsterna någon kapacitet. System eller tjänster som bokstavligt är nödvändiga för liv och hälsa (såsom just självstyrande bilar och medicinska system) får inte vara beroende av kontinuerligt tillgång till internet. De behöver byggas med redundans och autonomi d.v.s. att de kan fatta rätt beslut under ett avbrott i internetförbindelsen.
Att utformat system med förutsättningen att man alltid har tillgång till prioriterad koppling till internet är en stor risk i sig. Bygger man säkert så faller behovet av prioritet.

Prioriterad internetförbindelse är bra för kommersiella tjänster där man kan få konkurrensfördelar, t.ex. film och annan trafik som kräver hög kapacitet.
"Samhällsnyttiga" tjänster får inte bli beroende av prioriterat nät, skulle de bli det kan de bli farliga den dag nätet är oåtkomligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar