2013-03-25

Riskanalys och agil systemutveckling


  • Beslut i projekt skall vara medvetna
  • Beslut i projekt tas dagligen
  • Beslut skall bygga på bästa möjliga underlag

Beslut tas för att nå ett mål. Vägen till målet kan vara omgiven av risker som kan störa möjligheten att uppnå förväntade mål. För att kunna göra en realistisk bedömning av hur svårt det är att nå målet används riskanalys som ett verktyg. Riskanalys bygger på att använda den kunskap man har till förfogande till att bedöma sannolikheten för störningar och ev. konsekvenser av dessa störningar.
I projekt är det oftast ett krav att man gör en riskanalys innan man påbörjar arbetet. Skulle riskerna bedömmas som stora kan det resultera i att projektet stoppas eller att målformuleringen ändras. Även delprojekt eller specifika egenskaper kan bli föremål för riskanalyser. Men ...oftast sker riskanalyser enbart vid projektstart, tyvärr, för under ett projekt ökar kunskapen kontinuerligt om dess risker och hur dessa kan förebyggas. En riskanalys som görs en tid efter projektstart kan peka åt ett helt annat håll än den ursprungliga och kvaliteten på förutsägelserna är troligen högre.

Agil systemutveckling bygger på en medvetenhet om att allt i en systemutvecklingsprocess inte kan förutses och därmed inte fullt specificeras inför genomförande. Det mesta, utom de övergripande målen, kan behöva förändras i arbetet. Besluten inom projekten kommer därmed att bli större och viktigare varför det också är viktigt att man har bästa och färskaste underlag för dessa beslut, inklusive en riskanalys som stöd.

Kontentan av ovanstående är att inför en beslutspunkt skall finnans en aktuell riskanalys som underlag för ett bra beslut. Att sammakalla till en riskanalysseans inför varje beslut är förmodligen ogörligt. Finns det däremot verktyg för att för att kontinuerligt samla in och värdera risker i form av sannolikhet och konsekvens skulle kvaliteten på del löpande besluten kunna öka.

Mitt mål är alltså att hitta eller skapa en process för löpande analys av risk så att man vid varje beslutstillfälle har bästa möjliga underlag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar