2016-03-25

Är "e-röstning" bra?

I dagens Svenska Dagbladet, e-upplagan skriver Tuve Johannesson och Karin Ehnbom-Palmquist en debattartikel under rubriken ”E-röstning skulle öka valdeltagandet”. Argumenten som förs fram är att grupper som idag har svårt att komma till en vallokal skulle ges bättre möjligheter att lägga sin röst. Vidare pekas på ett antal möjliga besparingar med "e-röstning", t.ex. mindre åtgång på papper och färre transporter. D.v.s. miljöargument. Dessutom att "digitalisering" ligger i tiden och att flera andra länder har börjat med "e-röstning".

Men är det så enkelt?
  1. Vi skall ha fria val, d.v.s det får inte finnas en risk till att någon tvingas till att rösta på ett sätt som inte överensstämmer med den egna viljan.
  2. Vi skall ha hemliga val, d.v.s. att det skall vara möjligt att dölja och hålla hemligt hur man röstat.
  3. Valen skall vara offentliga, det skall vara möjligt för envar att övervaka hela valproceduren inklusive rösträkning.
Hur är det idag? Nuvarande procedur är väl beprövad, den går att förstå för merparten av väljarna och vi vet dess brister. Det tar t.ex. ett antal dagar innan det slutliga resultatet är färdigräkning och klart. Det brukar bli fel i någon eller några valkretsar vilket kräver omräkning eller i värsta fall ett nytt val i distriktet. Men felen blir kända och det rör sig då ofta om fel på promillenivå som blir rättade. Valhemlighet och "valfrihet" är möjlig även om kritik har framkommit om att man inte kan plocka valsedlar i "hemlighet" i vallokalen. Envar har också rätt att övervaka rösträkningen så länge man inte stör verksamheten. 

Hur kan det då bli vid "e-röstning"?

Det finns idag teoretiska lösningar (algoritmer) som kan garantera valhemligheten om dessa programmeras rätt och att programmen körs på garanterat säkra datorer. Men man kan inte tekniskt skydda att någon står bakom och har synpunkter hur man röstar. Argumentet i debattartikeln att den som inte känner sig trygg med att rösta i hemmet kan ta sig till vallokalen kanske inte är så enkel. Man kan kanske bli tvingad att rösta. 

I den bästa av världar kanske perfekta programmerare och säkra datorer finns. D.v.s. en grundförutsättning att valhemligheten kan garanteras. Tyvärr så finns varken eller. Vi vet att ALLA datorsystem har brister, det är mest bara en fråga hur snart och vem som upptäcker det först. Är det "ägaren" till systemet eller är det någon annan, är det någon god eller någon ond? Kommer bristen att utnyttjas för att manipulera eller misstänkliggöra valet?

Vi vet också att de fyra år som normalt går mellan riksdagsval är utvecklingen inom IT enorm. Tekniken förändras, nya sårbarheter upptäcks så man kan förutsätta att det utvecklingsarbete som gjorts fyra år tidigare förmodligen måste göras om från grunden. Ett projekt som förmodligen hamnar på en kostnadsnivå om minst 100 miljoner kronor.  De besparingar som artikelförfattarna pekar på finns ju heller inte om röstning i vallokal skall finnas kvar som alternativ.

Sista men kanske tyngsta argumentet mot e-röstning och för att behålla vår traditionella process är att valen skall vara öppna och tillåta envar och kanske även utländska valobservatörer att övervaka process och rösträkning. Jag vill påstå att vi i Sverige bara har några 10-tal personer som har förutsättningar att förstå en e-röstningsprocess och samtidigt har förmågan att granska tekniken. Transparensen försvinner helt och risken är då stor att hela valresultatet ifrågasätts och legitimiteten för valet faller.

Så "e-röstning" kan bli ett stort bakslag för demokratin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar