2017-09-14

Dataskyddsförordningen och SkuggIT

SkuggIT (Shadow IT) är informationsbehandling som ofta görs och beslutas av enskilda medarbetare för att de skall kunna lösa sina uppgifter effektiv. Det är en realitet i de flesta verksamheter och är ofta accepterat i det tysta.
Dataskyddsförordingen (GDPR) som blir lag i maj 2018 sätter nytt fokus på fenomenet då även personuppgifter i ostrukturerad form omfattas av lagen. Att åtgärda detta kan bli svårt och åtgärderna kan introducera nya risker.

Jag vill här belysa fenomenet i ett mer filosofiskt perspektiv. 
-- 
Vi har fört anteckningar och skickat brev i generationer. Ofta har de sparats under långa tider. I dessa har både subjektiva och objektiva tankar och uppgifter nedtecknats. D.v.s. det som GDPR betraktas som ostrukturerade personuppgifter.
Därmed så tvingas vi av lagen att i princip in i att göra ostrukturerad information till strukturerad, endera i lagringen eller m.h.a. verktyg som extraherar och strukturerar personinformation vid sökning. GDPR ger, om inte annan lagstiftning är överordnad, rätten för den omskrivna att få del av noteringarna, rätt att få dem ”rättade” eller borttagna. 
Min spaning är då att GDPR kan få en förlamande effekt på organisationer. Många ”personuppgifter” kommer att flyttas till de flyktiga och opålitliga databaser som våra hjärnor är. Det som idag är data blir tyckande. Jag är rädd för att GDPR, om lagen tolkas bokstavligt, resulterar i en dataminimering som kommer att ge oss sämre beslut och en historielöshet.
Jag gillar i princip GDPR, det ger människan ett anständigt skydd mot myndigheter och företags informationsmissbruk. Men ”SkuggIT” är förmodligen ett nödvändigt inslag i en fungerande organisation, stryps den så riskerar verksamheten att dö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar